-مدرسه
-ثبتــ نامـ
-فرمـ
-کلی پولـ و هزینه و شهریه و سرویس،
-و دوباره تکـــرارِ «شغل ، محل کار ، تحصیلاتــ و تلفنـ پدر: فوتــ شده»
بعضی وقتا...
تو بعضی جوّا...
احساس میکنمـ خیالـبافـــ ترینـ دختــــر دنیامـ،
هر چی دوستــ دارمـ فقط در عالمـ خیالـ تحقق پیـــدا میکنه و بس...
البتــه،
بعضی چیزا هستنـ که چشممـ روشنه تو آینـــده بشنـ یه حقیقتــ...
منـ،
خییییییییلی آرزوها دارمـ...
دیــــروز نوشـــتــ1:
آرزو بکنـ
گوش های خـــدا پر از آرزوستــ و دستهایش
پر از معجـــزه...طبقه بندی: دیـــــــروزهایمــ،
برچسبــ ها: دیروزهایم،

تاریخــ : دوشنبه 6 شهریور 1396 | 03:20 ب.ظ | به قلمــ : fคtē๓ēh | نظرات