کلـ دیــروزمـ خلاصه میشه تو اینـ سوالـ:
ملاکـــ سختی و مشکلاتــ توی زندگی وااااقعا چیه؟
راستش منـ هنوز تو موفقیتــ زندگی مشترکــ و تاهلـ قرار نگرفتمـ و نمیتونمـ اظهار کنمـ مشکلاتی که برای دیگرانـ تو زندگیشونـ پیش میاد میتونه تا چه حد ناراحتــ کننده باشه؟
اما فقط یه چیز میدونمـ،
خواهرمـ،
داره اشتباه میکنه!
ادعا داره خیلی تو زندگیش مشکلاتــ داره و خیلی سختی کشیده،
دلیلشو که ازش میپرسمـ، اکثر علتهاش از مشکلاتــ مالی نشاتــ میگیره.
ماشینـ نداشتیمـ، با موتور سر میکردیمـ، حالا همـ که ماشینـ دار شدیمـ ماشینمونـ یه ماشینـ قراضه ی سالـ 79ـه که هر هفته خرابـ میشه.
خونه نداشتیمـ، سه چهار بار خونه اجاره کردیمـ، تا الانـ که خونه دار شدیمـ، خونمونـ توی پردیسانه(یه منطقه دور از بقیه جاهای قمـ)
مشکلاتــ مالی داریمـ، پولـ تو جیبی ندارمـ و...
خواهرمـ، داره زیاده روی میکنه. اونـ خوشبختــ ترینـ زنـ دنیاستــ که یه گوشه ی اینـ جهانـ داره با شوهر و سه تا دختراش صحیح و سالمـ زندگی میکنه.
به نظر منـ، مهمترینـ عاملـ خوشبختی:
سلامتیه، امنیته، آزادیه
در کنار داشتنـ یه مادره، یه خواهره، یه برادره، خلاصه هر کی که عزیزه.
امکاناتــ مالی بهونه اس، ناشکری نابودیه.
یکی نیستــ به اینـ انسانها که هدفشونو گمـ کردنـ بگه:
همه چی که پولـ نیستــ، همه چی چشمـ و همـ چشمی نیستــ،
یکممـ بشینینـ به داشته هاتونـ فکر کنینـ؛
بابا، به کجا چنینـ شتابانـ؟؟؟؟؟؟
دیــــروز نوشـــتــ1:
الحــمدلله علی کلـ نعمه...طبقه بندی: دیـــــــروزهایمــ،
برچسبــ ها: دیروزهایم،

تاریخــ : شنبه 6 آبان 1396 | 08:07 ب.ظ | به قلمــ : fคtē๓ēh | نظرات